Veikla

Pradžia/Veikla

Pasiekimai

2023-01-30T11:58:17+02:00

Pasiekimai mieste Pasiekimai Lietuvoje Tarptautiniai pasiekimai

Pasiekimai2023-01-30T11:58:17+02:00

Apie mus rašo

2023-01-05T12:37:31+02:00

2022-12-28 www.svietimonaujienos.lt „Šiaulių miesto mokinių STEAM veiklos Didždvario gimnazijoje“ (PDF)

Apie mus rašo2023-01-05T12:37:31+02:00

Atviri duomenys

2022-12-05T20:08:27+02:00

Gimnazija netvarko tokios informacijos rinkmenų. Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Atviri duomenys2022-12-05T20:08:27+02:00

Pranešėjų apsauga

2022-12-13T22:03:55+02:00

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija: Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos ĮSTATYMAS (2017 m. lapkričio 28 d. Nr. XIII-804 Vilnius)

Pranešėjų apsauga2022-12-13T22:03:55+02:00
Go to Top