Veikla

Pradžia/Veikla

Valgykla

2023-03-21T12:46:17+02:00

15 dienų valgiaraštis

Valgykla2023-03-21T12:46:17+02:00

DoefE kvalifikacijos tobulinimo mokymai

2023-02-23T04:27:46+02:00

Tarptautinė neformalaus ugdymo(si) programa DofE 2021 m. rugsėjo 8 d. Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė ir S. Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė dalyvavo programos DofE koordinatorių susitikime. DofE — tai tarptautinė neformalaus ugdymo(si) programa, padedanti jaunam žmogui atrasti savo gyvenimo tikslą, aistrą veikti ir vietą pasaulyje. Programa įgyvendinama 130 pasaulio šalių, gyvuojanti jau daugiau nei 60 metų. Džiaugiamės tapę šios programos dalimi! Programos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė, Vadovai – anglų k. mokytoja Inga Stonienė. 2021 m. spalio 9 d. mokytojai Marius Sketerskas ir Inga Stonienė dalyvavo DofE kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal akredituotą programą „The Duke

DoefE kvalifikacijos tobulinimo mokymai2023-02-23T04:27:46+02:00

DofE 2021-2022 m. m.

2023-02-23T04:08:58+02:00

DofE Didždvario gimnazijoje 2021-2022 m. m. 2021-2022 m. m. DofE komanda pasipildė 11 dalyvių. Trys mokinės siekė sidabro, 8 mokinės – bronzos ženklelio. Merginos išsikėlė labai skirtingus tikslus, jiems įgyvendinti pasirinko įvairias veiklas. Vienos iš jų mokėsi vokiečių ar prancūzų kalbų, kitos mokėsi nėrimo paslapčių, gaminimo meno, dalis jų panoro išmokti piešti, dainuoti ar fotografuoti, o viena jų užsibrėžė tikslą – perskaityti ne mažiau kaip vieną kūrinį per savaitę. Pirmokės savanoriauti panoro Šiaulių Gamtininkų stotyje, kur ne tik rūpinosi gyvūnais, bet ir tobulino viešojo kalbėjimo įgūdžius (vedė ateinantiems lankytojams pažintines ekskursijas). Kitos savanoriavo Šiaulių gyvūnų globos namuose ,,Binada” bei ,,Šiaulių

DofE 2021-2022 m. m.2023-02-23T04:08:58+02:00

Pasiekimai

2023-04-28T14:25:18+03:00

Registracijos forma, mokiniui pasiekus laimėjimą 2022-2023 m. m. mokinių pasiekimai Pasiekimai mieste Pasiekimai Lietuvoje Tarptautiniai pasiekimai

Pasiekimai2023-04-28T14:25:18+03:00

Apie mus rašo

2023-05-22T08:25:15+03:00

2023-05-21 Odė Didždvario gimnazijai https://etaplius.lt/ 2023-05-16 Šiaulių švietimo įstaigos – reitingų viršuje (Šiaulių kraštas) 2023-05-09 Asmeninis projektas – galimybė mokiniui patirti sėkmę (www.svietimonaujienos.lt) 2022-12-28 Šiaulių miesto mokinių STEAM veiklos Didždvario gimnazijoje (www.svietimonaujienos.lt , PDF)

Apie mus rašo2023-05-22T08:25:15+03:00

Atviri duomenys

2022-12-05T20:08:27+02:00

Gimnazija netvarko tokios informacijos rinkmenų. Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Atviri duomenys2022-12-05T20:08:27+02:00

Pranešėjų apsauga

2022-12-13T22:03:55+02:00

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija: Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos ĮSTATYMAS (2017 m. lapkričio 28 d. Nr. XIII-804 Vilnius)

Pranešėjų apsauga2022-12-13T22:03:55+02:00
Go to Top