Širvintų rajono savivaldybės kūrybinė komanda pagal projektą „Lyderių laikas“ įgyvendino stažuotę „Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas“ Šiaulių miesto ir rajono savivaldybėse. Gegužės 5 d.  vykusioje  nuotolinėje konferencijoje savo patirtimi dalijosi Šiaulių Didždvario, Stasio Šalkauskio gimnazijų, Salduvės progimnazijos, Šiaulių r. Kužių  gimnazijos komandos.

Direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė pristatė leidinį „Mokinio asmeninės pažangos dienoraštis“ bei pasidalijo patirtimi apie mokinių bendrųjų kompetencijų vertinimą. Pavaduotoja Romualda Pupinytė kalbėjo, kaip gimnazijoje įgyvendinamas socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelis.

Smagu ne tik dalintis patirtimi, bet, be abejo, ir išgirsti, kuo gyvena miesto ir rajono mokyklos.

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja