Jau trečius metus Šiaulių Didždvario gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte „Transdigital Education –  Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age” („Tarpskaitmeninis ugdymas – bendrųjų gebėjimų ugdymas taikant holistinį mokymąsi ir mokymą skaitmeniniame amžiuje“) kartu su kitomis Tarptautinio bakalaureato programą  įgyvendinančiomis mokyklomis iš Lietuvos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos  ir Ispanijos. Šio projekto tikslas – sukurti novatorišką, „tarpskaitmeninį“ mokymo(si) metodą, pagrįstą nuostata, kad efektyvus mokymasis skaitmeniniame amžiuje neapsiriboja izoliuotu ir neefektyviu, tik skaitmeninių prietaisų ir programų taikymo principu. Projektas skatina Tarptautinio bakalaureato  mokyklų mokinių ir mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, įgūdžių, kompetencijų ir asmeninių savybių ugdymą.

Balndžio 17–22 dienomis Esene (Vokietija) vyko  susitikimas, kuriame dalyvavo   Lenkijos, Danijos, Vokietijos ir Ispanijos TB mokyklų koordinatoriai ir TB programoje  dirbantys literatūros mokytojai ir mokiniai.  Iš Šiaulių Didždvario gimnazijos į Eseną vyko mokinių grupė, lydima TB DP koordinatorės Rimos  Tamošiūnienės ir Language A1 mokytojos Janinos Dombrovskienės. Darbo grupėse keturias dienas buvo  intensyviai vykdoma suplanuota veikla. Pirmiausia mokiniai pristatė savo namų darbus: išanalizuotus  nacionalinius auklėjimo romanus (bildungsroman)  ir pagal tuos kūrinius parengtus kūrybinius įvairaus pobūdžio ir formų projektus, didždvariečiai skaitė  Lauros Sintijos Černiauskaitės romaną „Benedikto slenksčiai“ ir kūrė pagrindinio veikėjo Benedikto dar vieną gyvenimo „slenkstį“, pasirinkę modernų romano formatą – Twitter platformą, po to dirbo grupėse: rašė bendrą būsimo spektaklio scenarijų, stebėjo Goetheschule Essen mokinių pastatytą spektaklį,  dalyvavo susipažinimo teminiame „Mano mylimiausias literatūrinis personažas“ vakare. Ypač informatyvios ir naudingos buvo  ekskursijos.  Kelno literatūros namuose išklausėme literatūrologės paskaitą apie auklėjimo romano kilmę, pobūdį ir reikšmę šiuolaikinėje pasaulio literatūroje, susipažinome su Vokietijos kultūra. Be to, aplankėme Esene esančias anglies kasyklas, saugomas UNESCO, susipažinome su Vokietijos pramonės raida.

Kasdien vyko intensyvus darbas grupėse: vieni, vadovaujami profesionalios režisierės,  pastatė spektaklį, kiti (žurnalistų grupė) sukūrė tinklalapį, kuriame paskelbė  mokinių, dalyvavusių projekto veikloje, medžiagą.

Projekte dalyviai, TB1 klasės mokiniai: Vitas Baranauskas, Gabija Kavaliauskaitė, Saulė Puzaraitė ir Tadas Ambrozaitis, refleksijose džiaugėsi galimybe dalyvauti projekto veiklose, pasimokyti iš labiau patyrusių ir  dirbti mokyklos, bet neprimenančios mokyklos, moderniose erdvėse. Kiekvienas pasijuto svarbus, atsakingas  ir reikalingas.

Rima Tamošiūnienė, TB DP koordinatorė

Janina Dombrovskienė, TB mokytoja