Projekto numeris 2020-1-IT02-KA226-SCH-095305

DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education (DALFYS) – tarptautinis mokyklinio švietimo strateginių partnerysčių projektas.

DALFYS projektu keliama idėja, kad duomenų raštingumas yra kertinė kompetencija, kurios ugdymas turi būti integruojamas į mokomuosius dalykus. Duomenų naudojimui ir prieigai įtakos turi daug veiksnių, kurie įvairiose ES šalyse skiriasi: teisinė sistema, politika, duomenų apsauga, kultūrinai skirtumai ir jautrumas (pvz., etikos klausimais). Todėl projekto partnerių iš ES šalių (Lietuvos, Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Rumunijos) ir vienos ES programos partnerės šalies (Turkijos) dalyvavimas veiklose praturtins žinias ir garantuos, kad bus atsižvelgta į visus šiuos aspektus.

DALFYS projekto tikslas – atkreipti mokinių ir ugdytojų  dėmesį į duomenų raštingumo svarbą bei paskatinti diskusijas ir susidomėjimą per skaitmeninę platformą, kuri bus sukurta projekto metu ir prieinama net projektui pasibaigus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurti 5 intelektiniai produktai:

 • Gerosios patirties aprašas, atvejų analizė ir vykdomi ES projektai.
 • DALFYS validumo sistema.
 • DALFYS mokymosi platforma.
 • Mokymų ir metodikos vidurinių mokyklų mokytojams sukūrimas.
 • DALFYS metodo pilotiniai bandymas: įgyvendinimo strategija.

Projekto rezultatams pristatyti bus organizuojama baigiamoji konferencija.

Projekto koordinatorius – Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” (Italija).

Projekto partneriai:

 • Šiaulių Didždvario gimnazija (Lietuva),
 • DC Edukacja Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Lenkija),
 • Bupnet Bildung und Projekt Netzwerkgmbh (Vokietija),
 • Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italija),
 • Dataninja Societa a Responsabilita Limitata Semplificata (Italija),
 • Liceul Tehnologic Costache Conachi (Rumunija),
 • TED Bursa Koleji (Turkija).

Projektas vykdomas 24 mėnesius nuo 2021-03-01 iki 2023-02-28.

Projekto tinklalapis: https://www.dalfysproject.eu