Projekto numeris 2020-1-IT02-KA226-SCH-095305

DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education (DALFYS) – tarptautinis mokyklinio švietimo strateginių partnerysčių projektas.

DALFYS projektu keliama idėja, kad duomenų raštingumas yra kertinė kompetencija, kurios ugdymas turi būti integruojamas į mokomuosius dalykus. Duomenų naudojimui ir prieigai įtakos turi daug veiksnių, kurie įvairiose ES šalyse skiriasi: teisinė sistema, politika, duomenų apsauga, kultūrinai skirtumai ir jautrumas (pvz., etikos klausimais). Todėl projekto partnerių iš ES šalių (Lietuvos, Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Rumunijos) ir vienos ES programos partnerės šalies (Turkijos) dalyvavimas veiklose praturtins žinias ir garantuos, kad bus atsižvelgta į visus šiuos aspektus.

DALFYS projekto tikslas – atkreipti mokinių ir ugdytojų dėmesį į duomenų raštingumo svarbą bei paskatinti diskusijas ir susidomėjimą per skaitmeninę platformą, kuri bus sukurta projekto metu ir prieinama net projektui pasibaigus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurti 5 intelektiniai produktai:

 • Gerosios patirties aprašas, atvejų analizė ir vykdomi ES projektai.
 • DALFYS validumo sistema.
 • DALFYS mokymosi platforma.
 • Mokymų ir metodikos vidurinių mokyklų mokytojams sukūrimas.
 • DALFYS metodo pilotiniai bandymas: įgyvendinimo strategija.

Projekto rezultatams pristatyti bus organizuojama baigiamoji konferencija.

Projekto koordinatorius – Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” (Italija).

Projekto partneriai:

 • Šiaulių Didždvario gimnazija (Lietuva),
 • DC Edukacja Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Lenkija),
 • Bupnet Bildung und Projekt Netzwerkgmbh (Vokietija),
 • Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italija),
 • Dataninja Societa a Responsabilita Limitata Semplificata (Italija),
 • Liceul Tehnologic Costache Conachi (Rumunija),
 • TED Bursa Koleji (Turkija).

Projektas vykdomas 24 mėnesius nuo 2021-03-01 iki 2023-02-28.

Projekto tinklalapis: https://www.dalfysproject.eu

NAUJIENOS

2021 m. kovo 1 d. pradėtas įgyvendinti dviejų metų Erasmus+ programos tarptautinis mokyklinio švietimo strateginių partnerysčių projektas „DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education“ (DALFYS) (Nr. 2020-1-IT02-KA226-SCH-095305).

DALFYS projekto idėja – duomenų raštingumas yra kertinė kompetencija, kurios ugdymas turi būti integruojamas į mokomuosius dalykus. Duomenų naudojimui ir prieigai įtakos turi daug veiksnių, kurie įvairiose ES šalyse skiriasi: teisinė sistema, politika, duomenų apsauga, kultūrinai skirtumai ir jautrumas (pvz., etikos klausimais). Todėl projekto metu daug dėmesio skiriama mokinių ir ugdytojų dėmesio atkreipimui į duomenų raštingumo svarbą bei diskusijų skatinimui.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios suorganizuota 12 nuotolinių partnerių susitikimų, sukurti 3 intelektiniai produktai: Gerosios patirties aprašas, atvejų analizė ir vykdomi ES projektai; DALFYS validumo sistema; DALFYS mokymosi platforma.

Šiuo metu dirbama prie intelektinio produkto „Mokymų ir metodikos vidurinių mokyklų mokytojams sukūrimas“ kūrimo ir išbandymo. Tarptautinio bakalaureato diplomo programos (TBDP) mokiniai bei anglų kalbos mokytoja Alla Chvostova gilina žinias apie žiniasklaidos skaidrumą, patikimumą bei galimą poveikį nuomonės formavimui. Ketvirto intelektinio projekto kūrimo etape mokiniai analizavo įvairius teorinius šaltinius ir žiniasklaidos priemonėse ieškojo pavyzdžių informacijai pagrįsti. Apdorotą medžiagą, dirbdami grupėse, susistemino ir paruošė pateiktis.

Siekdami skleisti įgytas žinias ir bendradarbiauti su jaunesniais mokiniais, birželio pirmą savaitę vedė anglų kalbos pamokas IIA, IIG, IIS klasėse (mokytoja Inga Stonienė) tema „Tendencijos žiniasklaidoje“. Mokiniai diskutavo, kėlė klausimus, gilinosi į žiniasklaidos turinį bei poreikį atsirinkti šaltinius, tikrinti faktus. Išklausę paskaitos, aptarę rūpimus bei kilusius klausimus bei įsivertinę žinias, antrokai gebėjo mintis bei požiūrį išdėstyti rašto darbuose. TBDP mokiniai ne tik pasidalijo žiniomis, patobulino viešojo kalbėjimo įgūdžius, bet ir suteikė galimybę nacionalinės programos mokiniams patirti TBDP ypatumus.

Informacinių technologijų mokytojas Marius Sketerskas su IV-ų klasių gimnazistais per elektroninės leidybos pamokas nagrinėjo nuomonės formavimą, žiniasklaidos ir socialinėse erdvėse pateikiamos informacijos poveikį. Taip pat mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje „Tiesa ir melas šiuolaikinėse medijose“, kurią vedė VU TSPM dr. Nerijus Maliukevičius. Pamokų metu žodžiu pristatė ir diskutavo apie informacijos kiekį ir jo daromą įtaką jaunimo nuomonei.

Nuo 2022 m. kovo mėn. iki gegužės mėn. mokiniai grupėse kūrė po 4 produktus (vaizdo medžiaga, radijo laida, plakatas bei galutinio rezultato pristatymas) apie propagandą, dezinformaciją, melagienas ir mišrią informaciją. Kurdami video mokiniais ieškojo reikiamos vaizdo medžiagos, sistemino informaciją arba patys rašė scenarijų ir kūrė atitinkamo turinio video.

Naudodamiesi gimnazijos Radijo klubo įranga gimnazistai mokėsi kurti radijos laidas – rinko informaciją, darė ir montavo įrašus. Kurdami teminį plakatą mokiniais ieškojo propagandos, dezinformacijos, melagienų ir mišrios informacijos. Gegužės mėn. pradžioje kiekviena grupė pristatė savo sukurtus produktus, diskutavo, kaip atskirti informaciją ir nepaklysti informacijos sraute.

Nuoroda į video failą: https://drive.google.com/file/d/1vndPP3iu4e23MSUpHFt41nnzPFWkO29b/view?usp=drivesdk

Alla Chvostova, anglų k. mokytoja, Marius Sketerskas, IT mokytojas

https://www.didzdvaris.lt/ziniasklaida-vienija/