Džiaugiamės ir didžiuojamės DG 98-osios laidos mokinių egzaminų rezultatais! Net 32 egzaminų darbai (vidurinio ugdymo ir TBDP) įvertinti 100 (20 iš anglų k., 6 iš lietuvių k., 2 iš biologijos, po 1 iš rusų k., psichologijos, chemijos, IT)!

5 TB mokinių išplėstinės esės įvertintos aukščiausiu A įvertinimu, 2 mokinių brandos darbai – 10.

Sveikiname ir linkime sėkmės!