TB1 kl. mokiniai,  besimokantys  ekonomiką, gruodžio 21 d. susitiko su prieš kelerius metus šią programą baigusiu Nedu Adeikiu. Nedas papasakojo apie savo verslo ekonomikos studijas Olandijoje, diskutavo su mokiniais apie TB programą, akcentavo, kad įgyti gebėjimai, žinios labai pravertė  studijuojant aukštojoje mokykloje, net palengvino šias studijas. Jis patarė mokiniams, kaip geriau pasiruošti ekonomikos pamokoms, išmokti pateikiamą medžiagą,  skatino dalyvauti LJA  (angl. Junior  Achievement Lithuania) mokomosios moksleivių bendrovės kūrimo programoje, dalykinėse olimpiadose, patarė, kokiais kriterijais remiantis ieškoti sau tinkamą universitetą.

Nedas taip pat susitiko ir su parengiamosios TB IIP kl. mokiniais, kuriems papasakojo apie savo naują gyvenimo patirtį – Nedas, kaip mainų programos studentas, keturis mėnesius mokėsi Pietų Korėjos privačiame universitete ir netgi pramoko A1 lygiu korėjiečių kalbos! Į klausimą, kodėl ten vyko, Nedas atsakė, kad TB ugdo savybę būti atviram pasauliui, todėl jis ir vyko ten susipažinti su kita kultūra, gyvenimo būdu ir tradicijomis. O į antrokų klausimą, ar jis norėtų ten gyventi, Nedas atsakė, kad apie tai kol kas negalvoja, bet įgyta patirtis dabar jam leidžia geriau suvokti tos šalies religiją, papročius, gyvenimo būdą.

Džiugu, kad Nedo pavyzdžiu pasekė ir jo sesuo Laura, kuri mokosi TB1 klasėje, ji  ir suorganizavo susitikimą su mokiniais. Ačiū Nedui ir Laurai!

Diana Virbickaitė, ekonomikos mokytoja