2020 m. birželio mėnesį gimnazija sulaukė pasiūlymo dalyvauti VDU Švietimo Akademijos koordinuojamame  projekte „Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas” (angl. Action research), skirtame kalbų mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

Projekto trukmė – 2020 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. vasario mėn. Jo dalyviai – Lietuvos mokymo įstaigų kalbų mokytojai. Iš viso projekte dalyvavo 20 pedagogų iš 10 mokymo įstaigų bei VDU Švietimo akademijos tyrėjų grupė. Projektą organizavo, mokymus vedė ir pedagogus konsultavo Europos Tarybos Europos modernių kalbų centro (Gracas, Austrija) lektorės: Christine Leichner,  Angela Gallagher. Projekto metmenyse buvo numatyti mokytojų bei konsultantų susitikimai, vizitai bei mokymai Europos Tarybos Europos modernių kalbų centre Grace, deja, pasaulinė pandemija šiuos planus pakoregavo, todėl darbiniai susitikimai vyko nuotoliniu būdu.  Didždvario gimnazijos komandą sudarė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos: Janina Dombrovskienė  ir Jolanta Valančienė, anglų kalbos mokytojos: Rūta Alminienė ir  Rima Tamošiūnienė. Be Didždvario pedagogių, projekte dalyvavo Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos, Lietuvos policijos mokyklos, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos, Vilniaus privačios mokyklos kalbų mokytojai.

Projekto dalyviai pasirinko kalbų, kaip dėstomo dalyko, mokymo problemą, kurią privalėjo išanalizuoti, o jos rezultatus pristatyti nuotolinio susitikimo metu. Didždvario gimnazijos mokytojos pasirinko viešojo kalbėjimo mokymo(si) aspektą, parengė klausimyną, į kurį atsakė 45 IIY ir IIP bei 30 IP ir IM klasių mokinių. Mokinių atsakymai patvirtino iškeltą hipotezę, kad viešasis kalbėjimas mokiniams yra iššūkis, bei atskleidė galimus problemos sprendimo būdus. Ypač buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad viešojo kalbėjimo įgūdžių ugdymas neturi būti vien tik kalbų mokytojų atsakomybė, – daugiau prezentacijų  mokiniai pageidautų ir kitų mokomųjų dalykų pamokose, kadangi tai yra ypač svarbus ugdytinas gebėjimas ruošiantis studijoms.

Gimnazijos mokytojų komandos pristatymas sulaukė teigiamo įvertinimo iš projekto konsultančių bei projekto dalyvių. Mokytojos numatė su tyrimo rezultatais supažindinti dalyvavusius mokinius, pristatyti mokytojų bendruomenei bei parengti rekomendacijas, kaip padėti mokiniams sėkmingai ugdyti viešojo kalbėjimo kompetenciją.

Rima Tamošiūnienė, TBDP koordinatorė