Šiaulių Didždvario gimnazijos Direktorius Vitalis Balsevičius 2023 m. gegužės 22 d. – birželio 2 d. atostogauja (10 d. d.).
Direktoriaus funkcijas vykdo Audronė Saldauskienė, kalbų ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja.