Spalio 16 d.  gimnazijos antrokai lankėsi STEAM centro sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės laboratorijoje ir atliko tris tiriamuosius darbus. Organizuojamų veiklų paskirtis – per praktinę tiriamąją veiklą tobulinti mokinių eksperimentinius gebėjimus, ugdyti mokinių supratimą apie širdies veiklą, jos parametrus, jų reikšmę, fiksavimą bei priklausomybę nuo žmogaus veiklos ir kūno padėties ir aplinkos sąlygų.

Programą sudarė trys kompleksiniai tiriamieji darbai:

·       Širdies veiklos analizė elektrokardiografijos (EKG) metodu;

·       Žmogaus fizinių ypatybių tyrimas: kūno pusiausvyra ir širdies ritmas;

·       Žmogaus kūno ir aplinkos šilumos apykaitos tyrimas žmogui prakaituojant.

Mokiniai įgijo žinių, kaip išmatuoti ir įvertinti širdies ritmą, įvardinti širdies ritmo priklausomybę nuo fizinio krūvio, suprato fizinio aktyvumo svarbą sveikatai ir gyvenimo kokybei, išmoko matuoti oro drėgmę, temperatūrą bei  nusakyti jų įtaką aplinkai ir poveikį žmogui.

Kristina Muraškienė, biologijos mokytoja