Šiaulių Gegužių progimnazija šiemet švenčia 50-ties metų veiklos jubiliejų. Minėdami jubiliejų ir tarptautinę
Šviesos dieną, mokinių grupė aplankė Didždvario gimnaziją: pasveikino, padėkojo už bendrystę.
Dėkojame už šviesos ir šilumos dovanėlę ir linkime mokyklai prasmingų darbų, šviesos, bendrystės ir
nuostabių akimirkų kasdien.

DaivaTrijonienė, direktoriaus pavaduotoja