Džiaugiamės, kad Didždvario gimnazijai patvirtinta „Erasmus+“ akreditacija, kuri suteiks daugiau galimybių mokyklos bendruomenei dalyvauti tarpvalstybinių mainų ir bendradarbiavimo veiklose.
Aktyvus pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, seminaruose, įvairiose projektinėse veiklose padės atrasti veiksmingus įrankius ir metodus, kurie motyvuos mokinį siekti aukštesnių mokymosi/ugdymosi rezultatų.