Ugdymo klausimais:

  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė – kalbos ir socialiniai mokslai (el. p. audrasa@dg.su.lt);
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė – menai, technologijos, fizinis ugdymas, neformalusis švietimas (el. p. daivatr@dg.su.lt);
  • TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė – tarptautinio bakalaureato diplomo programa (rima@dg.su.lt);

Socialinės, psichologinės, prevencinės pagalbos, ugdymo karjeros klausimais:

  • Vaiko gerovės komisijos (VGK) pirmininkė Daiva Trijonienė (el. p. daivatr@dg.su.lt);
  • Socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė (el. p. dnaraveckiene@gmail.com);
  • Profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė (el. p. vielikeniene@gmail.com);
  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Kvedarienė (ir.kved@gmail.com);
  • Klasių kuratorės: I kl. – Gabija Pyragaitė (el. p. gabijapyragaite@gmail.com), II kl. – Danguolė Kukla (el. p. dakukla@gmail.com), III kl. – Oksana Lukšaitė (el. p. oksalu@dg.su.lt), IV kl. – Jurgita Dembinskienė (el. p. jurgita.dembinskiene@dg.su.lt).