Fizikos olimpiados mokyklos etape dalyvavo 15 mokinių.