Per informacinių technologijų pamokas mokiniai matematikos uždaviniui  teksto rengyklėje  iš figūrų kūrė piešinį. Buvo siekiama atliepti konkurso temą – Vilniaus 700-ųjų metinių paminėjimą, t. y. piešinyje turi būti užslėptas matematinis uždavinys arba matematinis uždavinys pavaizduotas piešiniu, kuris turėtų iliustruoti, vizualizuoti pasirinktus Vilniaus miesto objektus (architektūrą, istorinius įvykius bei asmenybes, žymiausius žmones, lankytinas Vilniaus vietas, 700-ųjų metų simboliką, kitus kultūrinio ir istorinio paveldo elementus).
Įdomu tai, kad  darbas turėjo būti padarytas tik iš figūrų (angl. Shapes).  Anglų k. pamokose mokiniai diskutavo apie Vilniaus miesto simbolius.
Dėkojame IP klasės mokiniams, parengusiems darbus konkursui „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŽDAVINYS“. Lauksime konkurso darbų vertintojų rezultatų.
Informatikos mokytoja Daiva Bukelytė ir matematikos mokytoja Rima Ernestienė