„Nepristik jėgų tolimesnei kūrybai, pajėgiančiai grožinio žodžio galia burti mūsų tautos išbarstytas ir savaime besiblaškančiads asmenybes”, – laiške V. Krėvei rašė rašytojas I. Šeinius.

Gruodžio 2 d. IA kl. mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje „Draugiško (literatūrinio) laiško rašymo lietuvių ir anglų kalbomis lyginamoji analizė”. Šioje pamokoje mokiniai, integruodami lietuvių kalbos bei anglų kalbos pamokose įgytas žinias ir remdamiesi asmenine patirtimi, analizavo I. Šeiniaus romano „Kuprelis“ veikėjų santykius bei svarstė, ką vienas veikėjas galėtų pasakyti kitam. Palyginę reikalavimus lietuviškam literatūriniam  laiškui ir anglų kalba rašomam draugiškam laiškui, mokinių grupelė išsitraukė užduotį, kurioje buvo nurodyta, kokio veikėjo vardu rašys laišką pasirinktam veikėjui ir kokia bus laiško kalba (anglų ar lietuvių). Mokinių grupelės apsikeitė  parašytais laiškais (to paties veikėjo laiškas kita kalba) ir pagal duotus kriterijus juos įvertino.

Mokiniai džiaugėsi, kad pamokoje ne tik labiau įsigilino į romano „Kuprelis” veikėjų santykius, bet ir praktiškai sugretino draugiško laiško rašymą lietuvių ir anglų kalbomis, kas leido aiškiau suvokti jų panašumus ir skirtumus ir išvengti klaidų ateityje.

Asta Gagilienė, lietuvių k. mokytoja ir Diana Nemeikienė, anglų k. mokytoja