Jaunųjų technikų stotyje Ip klasės mokiniams vyko integruotos matematikos ir fizikos pamokos „Ateities miesto kūrimas“.
Mokiniai dirbdami komandose, pagal nurodytus reikalavimus, kūrė atsinaujinantį ateities miestą.
Grupių darbus vertino komisija: centro direktorius Roman Šarpanov ir projektų vadovas Gintautas Jazdauskas.

Mokinių mintys po integruotų pamokų:
Mūsų grupelę sudarė Indrė, Domantė, Viktorija, Rugilė ir Arminas. Aptarę miestuose vyraujančias problemas pradėjome statyti savo Ateities miestą. Turėjome
įvairiausių medžiagų, kuriomis galėjome mainytis su kitomis grupėmis už duotus pinigus. Bendradarbiauti mums sekėsi gerai. Pastatę miestą turėjome jį pristatyti komisijai, bet ši dalis galėjo mums pasisekti geriau.

Mūsų komandai patiko derėjimasis dėl prekių, taip pat galimybė nusipirkti medžiagų ir iš kitų komandų. Užduotys buvo įdomios, bet tuo pačiu ir suktos. Stengėmės visi kartu pastatyti ateities miestą, išsprendžiant didžiausias problemas. Buvo įdomu klausytis ir pamatyti kitų komandų miestus bei jų idėjas. Pristatinėdami savo miestą šiek tiek bijojome užduotų klausimų iš komisijos, tačiau pakankamai gerai išsisukome. (Auksė, Dovydas, Matas, Aistė)

Mes statėme ateities miestą, sprendėme ateities problemas. Mano komanda laimėjo, nes pastatėme praktiškiausią miestą. Labai patiko kitokios integruotos pamokos. (Dominyka, Raimonda, Adriana, Emilija)