Gegužės 17 d. IP kl. mokiniams vyko integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Lygčių sistemų sprendimas“. Mokiniai atliko tas pačias užduotis prie kompiuterio ir sąsiuvinyje – sprendė lygčių sistemas įvairiais žinomais būdais: keitimo, sudėties ir grafiniu. Keitimo ir sudėties būdu lygčių sistemas mokiniai sprendė sąsiuvinyje, o grafiškai – skaičiuoklėje Excel. Uždavinių atsakymai išspręsti visais būdais turėjo sutapti.
Džiugu, kad tai padaryti pavyko daugumai klasės mokinių.

Rima Ernestienė, matematikos mokytoja, Daiva Bukelytė, IT mokytoja