Ar lengva išreikšti savo jausmus ir mintis per literatūrą ir muziką? O gal saviraiška per meną padės atskleisti jūsų užslėptus talentus? Į šiuos klausimus ieškojo atsakymų IA ir IG klasių mokiniai integruotose anglų kalbos ir muzikos pamokose „Saviraiška per muziką ir literatūrą“ („Self-expression through music and literature”).
Pirmokai, dirbdami grupėse, per anglų kalbos pamoką kūrė eilėraščius, kuriuose turėjo būtų grupės pasiūlyti trys žodžiai, per muziką parengė savo sukurtiems eilėraščiams muzikines interpretacijas ir jas pristatė klasėje. Buvo įdomu stebėti, kaip smagiai mokiniai skambino gitaromis, pianinu, dainavo ir puošė savo interpretacijas ritminių instrumentų garsais.
Refleksijose mokinių grupės vertino eilėraščių ir interpretacijų prasmingumą, originalumą ir kūrybiškumą, o diskutuodami nusprendė, kad yra sunku save išreikšti per literatūrą ir muziką, nes tam reikia daug kūrybiškumo, laiko ir specialių gebėjimų, bet ši veikla tikrai smagi ir įtraukianti.
Ksavera Mankuvienė, muzikos mokytoja, Diana Nemeikienė, anglų k. mokytoja