Viena iš veiksmingiausių pilietinio ugdymo priemonių yra išlikusių istorinių vietų lankymas, tad IIP ir IIG klasių gimnazistai dalyvavo pilietinėje akcijoje-išvykoje į LLKS dalyvių bunkerius: lankėmės Minaičių kaime, kur vyko pokario partizanų vadų suvažiavimas, ir Gulbinų miške, kur yra išlikęs ir sutvarkytas bunkeris.

Pokario partizanų ginkluotas pasipriešinimas sovietų okupacijai yra vienas iš ryškiausių pilietinio pasipriešinimo pavyzdžių Lietuvos istorijoje. Galime pasidžiaugti, kad yra išlikusių ir tvarkomų laisvės kovų dalyvių gyvenamųjų vietų – požemyje įrengtų bunkerių. Mokinių teigimu, buvo naudinga aplankyti LLKS vadų suvažiavimo vietą ir išgirsti vietos darbuotojos detalų pasakojimą apie šį renginį. Gimnazistai teigė, kad jiems daug aiškiau bus suprasti, kokiomis sudėtingomis sąlygomis dirbo partizanų vadai, ruošdami labai svarbius visai Lietuvai LLKS deklaracijos dokumentus. Mokiniai suprato, kad tie žmonės, kurių sodyboje buvo bunkeris, labai rizikavo sovietų okupacijos sąlygomis.

Gulbinų miške esantis bunkeris visai kitoks, nei Minaičiuose. Jis išraustas miške, po žeme. Gimnazistai galėjo į jį nusileisti ir pajusti, ką reiškia gyventi bunkeryje: kai nėra natūralios šviesos, kai trūksta maisto, vaistų, oro, kai nuolat bijai, jog bet kurią minutę gali įsiveržti stribai ir susidoroti. Apie Gulbinų bunkerį mokiniams papasakojo Kužių vidurinės mokyklos istorijos mokytoja. Ji paaiškino, kad būtent šiame bunkeryje buvo spausdinama pogrindinė partizanų spauda. Mokiniai diskutavo, kas buvo rašoma laikraščiuose, kas ir kaip juos platino, kodėl jie buvo svarbūs Lietuvos visuomenei.

„Atiduok Tėvynei, ką privalai!“ – toks Laisvės kovų dalyvių šūkis. Grįžę iš išvykos, pamokose, gimnazistai diskutavo, ką šis šūkis reiškia šiandien kiekvienam mūsų, Lietuvai, esant tokiai sudėtingai tarptautinei padėčiai, karo grėsmei.

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja