Spalio 22-ą dieną Šiaulių dailės galerijoje IIM klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje anglų kalbos pamokoje. Dailės galerijoje buvo pristatoma dailininko Manto Maziliausko paroda. Parodos kuratorė mus informavo, kad dailininkas labai domisi baltų mitologija.

Įėję pro galerijos duris pamatėme, kad Mantas Maziliauskas yra netradicinis menininkas, jis –  taisyklių ir įvairių barjerų laužytojas. Pirmieji pamatyti jo du darbai buvo paprasčiausiai atremti į sieną. Nebuvo užrašytas nei pavadinimas, nei pats autorius.

Pirmoje patalpoje girdėjome mistinę muziką. Viskas buvo išdėliota ypač keistai, apšvietimas minimalus, bet jis buvo instaliuotas taip, kad atrodė, jog net šešėliai yra parodos eksponatai. Viduryje parodų salės gulėjo didžiulė eglė, kuri skleidė miško kvapą ir padėjo autoriui mus nukelti į požeminį pasaulį.

Antrame aukšte viskas buvo labai ryšku, šviesu ir balta. Taip menininkas pavaizdavo dangų. Svarbiausia parodos dalis buvo širdis. Dailininkas Mantas, nenurodydamas darbų pavadinimų, darbus remdamas į sieną ar guldydamas ant grindų, norėjo parodyti natūralią (gamtinę) sąsają tarp jo meno kūrinių.

Susipažinę su paroda, mokiniai gavo anglų kalbos užduotis, susijusias su tema, kurią mokėsi nuotolinio mokymo metu. Šios užduotys ne tik padėjo dar labiau įsigilinti į kiekvieną meno kūrinį, bet ir padėjo išmokti  anglų kalbos sąlygos sakinių vartojimą. Taigi Menas ir Gyvenimas eina drauge.

Jonas Žemaitis,  IIM kl.