Vasario 23-25 dienomis vyko I klasių forumai, kuriuose direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė Daiva Trijonienė, socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė ir I klasių kuratorė Gabija Pyragaitė kiekvienos klasės mokytojams pristatė adaptacijos tyrimo rezultatus, išvadas, kartu su mokytojais aptarė rekomendacijas. Mokytojai diskutavo apie klasės mokymosi sėkmes, kylančias problemas, emocinę mokinių savijautą.

Pavaduotoja Daiva akcentavo tiesioginį ryšį tarp vaiko savijautos ir pasiekimų. Ji pastebėjo, kad tų klasių mokiniai, kurie tvirtina, jog jaučiasi gerai, jie ir mokosi geriau. Džiugu, kad dauguma mokinių puikiai sutaria su mokytojais, laikosi susitarimų, vertina mokytojų pastangas jiems padėti, džiugu, kad dauguma mokinių, nurodę nuotolinio mokymo(si) trūkumus, nurodo ir privalumus, pavyzdžiui, saugią, be streso namų aplinką, galimybę dirbti savo tempu, mokymąsi būti atsakingam.

Mokytojai pripažino, kad tiek mokiniams, tiek jiems nėra lengva mokyti(is) nuotoliniu būdu dėl vienos paprasčiausios priežasties – mėnuo buvo per trumpas laikas geriau pažinti vieni kitus.
Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja