Spalio 6–7 d.  gimnazijos mokytojos (geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė, matematikos mokytoja Lydija Dronova-Platbarzdė ir anglų k. mokytoja Rūta Alminienė) dalyvavo Vilniaus universiteto ir Europos moderniųjų kalbų centro organizuotuose mokymuose „Kaip kurti aplinką, kurioje svarbios visos kalbos?“, kuriuos vedė lektorės iš Prancūzijos ir Slovėnijos.

Dvi dienas mokymų dalyviai iš įvairių Lietuvos mokyklų diskutavo, su kokiomis kalbinėmis problemomis susiduria savo mokymo įstaigose, kaip integruoti kalbas į kitus dalykus, ką daryti, kad gerėtų mokinių ir mokytojų kalbinės kompetencijos. Susipažinta su kitų šalių patirtimi, išbandyti kai kurie lektorių sukurti įrankiai, pristatyta mūsų gimnazijos veikla, pradėtas kurti veiksmų planas. Grįžus į mokyklą, laukia namų darbai: išbandyti dar keletą EOL įrankių, apsispręsti, kokias veiklas komanda norėtų įgyvendinti, įtraukti į veiklas daugiau kolegų.

Rūta Alminienė, anglų k. mokytoja