KELIO PRADŽIA – LIETUVA  

                                PILIETINIO UGDYMO PAMOKA, SKIRTA VASARIO 16-AJAI PAMINĖTI 

 

IM ir IG klasių  mokiniai kartu su  pilietiškumo pagrindų mokytoja Giena Kubiliūte lankėsi Šiaulių geležinkelio muziejuje. Šioje neįprastoje pamokoje domėjomės vienu skaudžiausių Lietuvos istorijos įvykių – žmonių trėmimu į  Sibirą sovietmečiu.  

Lankydamiesi muziejuje apžiūrėjome vagoną, kuriuo buvo gabenami žmonės. Vadovė papasakojo apie sunkumus, kurie ištiko gabentus žmones: jie buvo išplėšti iš tėvynės, gimtų namų, šeimos, jiems stigo maisto, šilumos, juos slėgė ateities nežinomybė. 

Lankydamiesi muziejuje turėjome dar vieną tikslą – padaryti istorinę nuotrauką. Ruošėmės iš anksto: rinkomės rūbus, aplinką, daiktus, kurių reikėtų nuotraukai. Gal pavyko ne taip tobulai, kaip norėjome, bet pabandėme.  

Netradicinė pamoka netradicinėje aplinkoje pagilino mūsų supratimą ir žinias apie tremties istorinius įvykius ir už tai esame dėkingi mokytojai. 

                                                                                                                 Martynas Skiutė, IM kl. mokinys