Šiaulių Didždvario gimnazijos pedagogų sąrašas

EIL.

NR.

PEDAGOGO VARDAS, PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA

KABINETAS

El. PAŠTAS

Lietuvių kalbos mokytojai

1.

Vida Balčiūnienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

306 kab.

vida.balciuniene@didzdvaris.lt

2.

Janina Dombrovskienė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, TB mokytoja

305 kab.

janina.dombrovskiene@didzdvaris.lt

3.

Asta Gagilienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

207 kab.

asta.gagiliene@didzdvaris.lt

4.

Lina Michailovienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

206 kab.

lina.michailoviene@didzdvaris.lt

5.

Živilė Muzikevičiūtė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

303 kab.

zivile.muzikeviciute@didzdvaris.lt

6.

Jolanta Valančienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

204 kab.

jolanta.valanciene@didzdvaris.lt

Socialinių mokslų mokytojai

7.

Lolita Krankalytė Tikybos vyr. mokytoja

lolita.krankalyte@didzdvaris.lt

8.

Sigita Petrutienė Etikos mokytoja metodininkė

sigita.petrutiene@didzdvaris.lt

9.

Oksana Lukšaitė Etikos mokytoja

oksana.luksaite@didzdvaris.lt

10.

Asta Andžiuvienė Istorijos mokytoja metodininkė

asta.andziuviene@didzdvaris.lt

11

Paulius Baranauskas TB istorijos mokytojas, CAS programos (KVP) koordinatorius

paulius.baranauskas@didzdvaris.lt

12.

Valda Kizevičiūtė Istorijos mokytoja metodininkė

120 kab.

valda.kizeviciute@didzdvaris.lt

13.

Giena Kubiliūtė Istorijos mokytoja metodininkė

301 kab.

giena.kubiliute@didzdvaris.lt

14.

Sniegina Raubaitė Geografijos mokytoja metodininkė

302 kab.

sniegina.raubaite@didzdvaris.lt

15.

Rūta Nagelienė TB psichologijos mokytoja

ruta.nageliene@didzdvaris.lt

16.

Rima Tamošiūnienė TB Žinojimo teorijos (ToK) mokytoja

rima.tamosiuniene@didzdvaris.lt

I užsienio kalbos (anglų) mokytojai

17.

Rūta Alminienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė

205 kab.

ruta.alminiene@didzdvaris.lt

18.

Alla Chvostova Anglų kalbos mokytoja metodininkė, TB mokytoja

212 kab.

alla.chvostova@didzdvaris.lt

19.

Virginija Čelkonienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė

213 kab.

virginija.celkoniene@didzdvaris.lt

20.

Iveta Gutauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė

218 kab.

iveta.gutauskiene@didzdvaris.lt

21.

Daiva Oss Anglų kalbos mokytoja metodininkė

202 kab.

daiva.oss@didzdvaris.lt

22.

Inga Stonienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė

220 kab.

inga.stoniene@didzdvaris.lt

23.

Tatjana Sviatkina TB anglų kalbos mokytoja ekspertė

124 kab.

tatjana.sviatkina@didzdvaris.lt

24.

Kristina Urbonienė Anglų kalbos mokytoja ekspertė

219 kab.

kristina.urboniene@didzdvaris.lt

II užsienio kalbos mokytojai

25.

Jurgita Briedytė Rusų kalbos vyr. mokytoja

jurgita.briedyte@didzdvaris.lt

26.

Natalia Ploshenko Rusų kalbos vyr. mokytoja, TB mokytoja

008 kab.

natalia.ploshenko@didzdvaris.lt

27.

Danguolė Kukla Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

203 kab.

danguole.kukla@didzdvaris.lt

28.

Daiva Staniulytė Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

203 kab.

daiva.staniulyte@didzdvaris.lt

29.

Jūratė Šimkuvienė Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, TB mokytoja

jurate.simkuviene@didzdvaris.lt

Tiksliųjų mokslų mokytojai

30.

Eugenijus Buivydas Matematikos mokytojas metodininkas

116 kab.

eugenijus.buivydas@didzdvaris.lt

31.

Lydija Dronova-Platbarzdė Matematikos mokytoja

118 kab.

lidija.dronova-platbarzde@didzdvaris.lt

32.

Rima Ernestienė Matematikos mokytoja metodininkė, TB mokytoja

304 kab.

rima.ernestiene@didzdvaris.lt

33.

Irena Šukienė Matematikos mokytoja ekspertė

201 kab.

irena.sukiene@didzdvaris.lt

34.

Aistė Venclovienė Matematikos mokytoja ekspertė, TB mokytoja

117 kab.

aiste.vencloviene@didzdvaris.lt

35.

Daiva Bukelytė Informacinių technologijų mokytoja ekspertė, TB mokytoja

114 kab.

daiva.bukelyte@didzdvaris.lt

36.

Kristina Rimkuvienė Informacinių technologijų vyr. mokytoja

kristina.rimkuviene@didzdvaris.lt

37.

Marius Sketerskas Informacinių technologijų mokytojas

115 kab.

marius.sketerskas@didzdvaris.lt

38.

Diana Virbickaitė Ekonomikos mokytoja ekspertė, matematikos mokytoja metodininkė, TB mokytoja

119 kab.

diana.virbickaite@didzdvaris.lt

Gamtos mokslų mokytojai

39.

Aidas Bertulis Biologijos mokytojas, TB mokytojas

216 kab.

aidas.bertulis@didzdvaris.lt

40.

Kristina Muraškienė Biologijos mokytoja metodininkė

209 kab.

kristina.muraskiene@didzdvaris.lt

41.

Danguolė Vaičekauskienė Biologijos mokytoja metodininkė

214 kab.

danguole.vaicekauskiene@didzdvaris.lt

42.

Virginija Savickaitė Chemijos mokytoja ekspertė

210 kab.

virginija.savickaite@didzdvaris.lt

43.

Genovaitė Liepinia TB chemijos mokytoja metodininkė

216 kab.

genovaite.liepinia@didzdvaris.lt

44.

Evaldas Daujotas Fizikos vyr. mokytojas,TB mokytojas

216 kab.

evaldas.daujotas@didzdvaris.lt

45.

Saulius Pelanskis Fizikos vyr. mokytojas

saulius.pelanskis@didzdvaris.lt

46.

Rima Valčiukienė Fizikos vyr. mokytoja

103 kab.

rimavalciukiene@didzdvaris.lt

Menų mokytojai

47.

Violeta Laugalienė Choreografijos mokytoja ekspertė

violeta.laugaliene@didzdvaris.lt

48.

Ksavera Mankuvienė Muzikos mokytoja metodininkė

001 kab.

ksavera.mankuviene@didzdvaris.lt

49.

Jovita Ratnikienė Dailės vyr. mokytoja

107 kab.

jovita.ratnikiene@didzdvaris.lt

50.

Daiva Trijonienė Teatro meno mokytoja

daiva.trijoniene@didzdvaris.lt

Technologijų mokytojai

51.

Jolanas Baršauskas Technologijų vyr. mokytojas

105 kab.

jolanas.barsauskas@didzdvaris.lt

52.

Audronė Zibalienė Technologijų mokytoja metodininkė

106 kab.

audrone.zibaliene@didzdvaris.lt

Kūno kultūros mokytojai

53.

Mindaugas Dabkevičius Fizinio ugdymo vyr. mokytojas

Sporto salė

mindaugas.dabkevicius@didzdvaris.lt

54.

Rima Kasiliauskienė Fizinio ugdymo vyr. mokytoja

Sporto salė

rima.kasiliauskiene@didzdvaris.lt

Pagalbos mokiniui specialistai

1.

Jurgita Dembinskienė Klasių kuratorė

Kuratorių kab.

jurgita.dembinskiene@didzdvaris.lt

2.

Danguolė Kukla Klasių kuratorė

Kuratorių kab.

danguole.kukla@didzdvaris.lt

3.

Oksana Lukšaitė Klasių kuratorė

Kuratorių kab.

oksana.luksaite@didzdvaris.lt

4.

Gabija Pyragaitė Klasių kuratorė

Kuratorių kab.

gabija.pyragaite@didzdvaris.lt

5.

Danguolė Naraveckienė Socialinė pedagogė

Soc. pedagogo kab.

danguole.naraveckiene@didzdvaris.lt

6.

Laimutė Vielikėnienė Profesijos patarėja

Karjeros centras

laimute.vielikeniene@didzdvaris.lt

7.

Rūta Nagelienė Psichologė

Psichologo kab.

ruta.nageliene@didzdvaris.lt

8.

Irena Kvedarienė Sveikatos priežiūros specialistė

108 kab.

irena.kvedariene@didzdvaris.lt