II kl. projektas „Mano ateities tiltai“

Gruodžio 3 d. vyko STEAM projektas II kl. mokiniams „Mano ateities tiltai”. Mokiniams buvo sudaryta galimybė dalyvauti net penkiose skirtingose veiklose. Skirtingai nei pernai, šiais mokslo metais didžiulis dėmesys buvo skirtas karjeros ugdymui. Pasibaigus projektui, mokiniai beveik vienbalsiai tvirtino, kad organizuotos veiklos buvo prasmingos ir naudingos, kurios labai pravers ateityje.

Pirma stotelė: Pristatymas „Savo pašaukimą gali rasti kelyje“. Raimonda Pelutienė, UAB „Busturas“ plėtros ir marketingo skyriaus vadovė, buvusi didždvarietė, mokiniams pristatė įmonės struktūrą, jos veiklos specifiką, darbuotojų pareigybes, iššūkius, su kuriais susiduria įmonėje dirbantys žmonės.

Antra stotelė: pratybos „Mano darbo užmokesčio skaičiavimas”. Pratybas vedė matematikos mokytojai: Irena Šukienė ir Eugenijus Buivydas. Mokiniai mokėsi apskaičiuoti realų, į rankas gaunamą žmogaus atlyginimą (be mokesčių), sužinojo, kas yra bruto ir neto darbo užmokesčiai.

Trečia stotelė: kūrybinis užsiėmimas „Statom tiltus, ne sienas” (LEGO architektūra). Užsiėmimą vedė Radijo klubo vadovė Rasa Zvilnaitė. Mokiniai buvo supažindinti su tiltų statybos istorija, tiltų tipais. Išklausę pristatymą, mokiniai grupėmis statė tiltus iš LEGO. Žaisdami jie susipažino su statinių konstravimo principais.

Ketvirta stotelė: kūrybinis užsiėmimas „Į svajonių profesiją”. Užsiėmimą vedė lietuvių kalbos mokytojos: Vida Balčiūnienė, Janina Dombrovskienė, Asta Gagilienė, Jūratė Stancelienė ir Jolanta Valančienė. Mokiniai buvo supažindinti su motyvacinio laiško struktūra, su gebėjimu save pristatyti darbdaviui. Kiekvienas mokinys parašė motyvacinį laišką pasirinktam objektui.

Penkta stotelė: dizaino studija „Kelias į sėkmę”.  Užsiėmimą vedė IT mokytojos: Daiva Bukelytė ir Kristina Rimkuvienė. Mokiniai, naudodamiesi Canva programos priemonėmis pavaizdavo, kaip jie įsivaizduoja kelią į sėkmę.

Mokinių mintys apie projektą:

„Vyko daug įdomių, iki šiol neišbandytų veiklų, kurios ne tik papildė mūsų žinių bagažą, bet ir paskatino į žinomus dalykus pažvelgti kūrėjo akimis“. T. Tamošaitis, IIM kl. mokinys
„Visos veiklos man buvo  įdomios, sužinojau daug naujų dalykų. Manau, kad daug ką pritaikysiu ateityje. Labiausiai patiko užsiėmimas, kuriame išmokau apskaičiuoti savo atlyginimą, patobulinau savo motyvacinio laiško rašymo įgūdžius, daugiau sužinojau apie Šiaulių viešojo transporto įmonę ,,Busturas“.

Vilčiauskaitė IIG kl. mokinė

Manau, kad šio projekto veiklos paskatino mokinius pamąstyti apie savo ateitį ir būsimą profesiją. Mokiniai patobulino komunikavimo, darbo komandose, mokėjimo mokytis, problemų sprendimo, kūrybiškumo kompetencijas.

A. Saldauskienė