Dažnai mokiniams iškyla klausimai: kas paslėpta tarp eilėraščio eilučių arba kaip suprasti tekste pavartotą metaforą ir pan. Kodėl būtent taip, o ne kitaip?  Kodėl, ieškant atsakymų, pravartu pavartyti dailės albumą ar pasinaudoti skaitmeniniais ištekliais? Apie intermedialius literatūros interpretavimo būdus kalbama  ir atnaujintoje lietuvių kalbos ir literatūros programoje. Tad su trečiokais ir ketvirtokais apsilankėme Dailės galerijoje kūrybinio mąstymo dirbtuvėse. Kaip nuo XVII a. meno pereita prie modernaus ir ąpie ką kalbama moderniame poezijos ketureilyje, įtaigiai kalbėjo galerijos kultūrinės veiklos koordinatorė R. Stonkutė. Po tokios netradicinės pamokos buvo ką apgalvoti, grįžti prie tekstų, kurie atsiskleidė kita prasme.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolanta Valančienė