Šiuolaikiniame gyvenime emocinis intelektas tampa neatsiejama visaverčio gyvenimo dalimi ir yra ypač svarbus ugdymo procese. Gebėjimas atpažinti savo emocijas, suprasti kitų žmonių pojūčius, naudoti emocinę informaciją savo mąstymo bei poelgių valdymui turi didelę įtaką asmeninei raidai, užtikrina emocinę bei dvasinę žmogaus pusiausvyrą.

Trys gimnazijos anglų kalbos mokytojos (Rūta Alminienė, Daiva Oss ir Diana Nemeikienė) gilinosi į emocinio intelekto ugdymo svarbą, jo galimybes ugdymo procese ir  dalyvavo Erasmus+ kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Emotional Intelligence”, kuriuos liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis Lisabonoje (Portugalija) organizavo „Learning Together” organizacija. Mokėmės, kaip atpažinti emocijas, jas valdyti, ugdyti(s) pozityvumą ir empatiją bei panaudoti emocinį intelektą asmeninei ūgčiai. Stengsimės dalintis įgytomis žiniomis ir įžvalgomis su kolegomis ir mokiniais, siekdamos skatinti gimnazijos bendruomenės emocinį raštingumą.

Džiaugiamės, kad gimnazijai patvirtinta Erasmus akreditacija, juk tai suteikia puikią galimybę tobulinti kvalifikaciją norimoje srityje. Be to, tai puiki galimybė pasisvečiuoti svetur, susipažinti su kolegomis, švietimo ypatumais ir šalies kultūra. Dar vienas įsimintinas dalykas buvo tas,  kad mūsų kursų datos sutapo su Pasaulio jaunimo dienomis, kurios vyko Lisabonoje, o jose lankėsi Popiežius Pranciškus. Nors kartais tai sukeldavo papildomų iššūkių, vis dėlto buvo nuostabu patirti tą jausmą, kai miestas tiesiog banguoja nuo tūkstantinės minios įvairių tautybių veidų, vėliavų, kalbų.

Diana Nemeikienė, Daiva Oss, Rūta Alminienė, anglų k. mokytojos