Eina paskutinės mokslo metų dienos, vadovėliai grąžinami į biblioteką, tad lieka laiko neprograminei literatūrai. Būtent dabar R. Sepetys romanai „Druska jūrai“, „Tarp pilkų debesų“, A. Šlepiko „Mano vardas Marytė“ suteikė galimybę IM klasės mokiniams atpažinti istorijos įvykius, procesus grožiniuose kūriniuose, ieškoti analogijų šiandieniniame gyvenime. Diskusijos, argumentuoti atsakymai, šaltinių nagrinėjimas, vaizdo medžiagų peržiūra – tai būdai, skatinantys  jauną žmogų mąstyti globaliai, įvardyti istorinių procesų poveikį vertybių formavimuisi.

Paskutinėje šiais mokslo metais integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamokoje atsisveikiname su pirmokais linkėdamos ne tik šiltos, linksmos vasaros, bet ir įdomios knygos (o gal knygų?) – atgaivos sielai.

Jolanta Valančienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Valda Kizevičiūtė, istorijos mokytoja