Anapilin išėjo buvusi Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, anglų kalbos mokytoja Rasma Zlatkuvienė.

DABAR LAIMINGA(S) AŠ ESU

Aš dar prisimenu laikus,

Kai jauna(s) ir graži(us) buvau,

Kai degė širdyje ugnis,

Planus, kai kūriau per naktis.

Nevargino manęs skausmai,

Rodės, gyvensiu amžinai,

Rūpėjo darbas ir draugai,

Šeima, vaikai ir pinigai.

Skridau gyvenimo keliu

Tarsi paukštelis pavėjui,

Kol vieną dieną pajutau –

Nebegaliu skraidyt daugiau.

Liga atėjo nelauktai,

Sugriuvo kuriami planai.

Nutraukė dangiškus sapnus.

Pykau, gedėjau ir verkiau,

Kol vėl stiprybę atgavau.

Išmokau būt neįgali(us)

Ir žengt pirmyn sunkiu keliu.

Ieškodama(s) pagalbos sau,

Aš netikėtai supratau,

Kad tik padėdama(s) kitam,

Gali padėti sau pačiai(iam).

ILGIAUSIŲ METŲ…

Gelsva kaip narcizas, štai stovi tenai

garbinga, sena mokykla.

Nors metų jai šimtas

jos sienos dar tvirtos,

stovės ji per amžius garsiai.

Kada tik pro šalį einu bulvaru

man džiaugias iš laimės širdis,

kad metų darbingų tarp sienų šitų

praleidau daugiau negu trisdešimt tris.

Kiek primeni man tu brangiausių dienų,

kai mokiau gausybe aš tavo pulkų.

Išleistuvės 2006 m. mokytojų diena

IŠ BUVO GERAI

Jau seniai nespurdėjo

Taip mano širdis

Tarsi pirmą kartą verčiau

Mokyklos duris

Būti cariene – jausmas saldus,

Sugrąžinęs mane į gerus laikus.

Išleistuvių metas buvo nuostabus –

Jūsų dainos, žodžiai, bučiniai

Liks su manim ilgai, ilgai…

O vakaras su „Joniu“

Dar kartą įrodė,

Kad nesame paprasti valstiečiai –

Esame garsūs didždvariečiai

Padėka didždvariečiams už išleistuves

SENJORAI

Seniai labai seniai dar aname šimtmetyje

Septintame dešimtmetyje

Kur dabar Didždvario gimnazija išskirtinė

Stovėjo garsi penkta vidurinė

Ši mokykla mano darbo pradžia ir pabaiga.

Čia mano keturių dešimtmečių darbo istorija

Mano kolegos, draugai, mokiniai, kelionės

Čia mano vargai ir džiaugsmai, artimi žmonės.

Jaučiuosi, lyg po nepakartojamos gyvenimo kelionės

Kai atmintis, susitikimai, nuotraukos man primena tuos žmones,

Kurie paliko pėdas mano kelyje ir širdyje

Viliuosi, kad liko mano pėdos ir jų atmintyje.

Koks gražus ir įdomus kiekvieno mūsų gyvenimas, ar ne?

Kaip gera, smagu

Lietuvoje būti paprastu pensininku.

Nei tau pinigus skaičiuoti,

Nei kažkur toli važiuoti.

Sėdi ramiai prie namų

Ir skaičiuoji, kokių dar neturi ligų

Beje, esu aš iš tų neramių,

Be veiklos laimės nerandu.

Skaitau, rašau, mokau, verčiu,

Žmonėms su negalia padedu

Parkinsono Draugijai vadovauju,

Konferencijose dalyvauju,

Po svečias šalis pakeliauju,

Trumpai tariant – netinginiauju

Dažnai mes bėgam, skubam, lekiam

Atrodo einame lenktynių su LAIKU.

Prabėgame pro jausmą, žodį, ŽMOGŲ

Ieškodami dalykų svarbesnių

O BUVO TAIP…

Veidelis raukšlėtas, pečiai palinkę

Kas mano jaunystei senobinei tiki

Kur tas linksmumas pasidėjo,

Kai mano juokas garsiai skambėjo?

Ai būdavo, būdavo iš mūsų mokytojėlių

Visokių nutikimų, nepamirštamų istorijėlių…

Daug kas mano atmintyje atgyja…

Tartum prabėgę metai tyliai prabyla

Kas ten salėje gaudžia, lyg žirgai šuoliuoja

Artimiausiems kaimynams susikaupti neduoda?

Ėgi Romas kurmius plaukuotus konkursui treniruoja

Į sieną įmūryti žada, jeigu gerų rezultatų nerodo.

Juk kelionių į užsienį direktorius veltui neduoda

Nors Šėltinis garbės ir šlovės mokyklai priduoda

Ir aš keliavau, daug kraštų mačiau,

Draugų suradau todėl šokėjams ačiū sakau.

Ėgi koks ten jauniklis į valdžią atėjo

Brandžiam mokyklos kolektyvui diriguoti pradėjo?

Čia Vaidas Bacys konkursą laimėjo

Pupinytę nurungęs, naujas idėjas sėjo

Pamažu augo, drūtėjo, karjeros laiptais toli nuėjo

Kai ką žadėjo ne visą tęsėjo

Vis dėlto šiuo atveju mano pagalbą turėjo

Ėgi kas gimnazijai kelią atvėrė

Krūvas dokumentų, viziją, misiją sutvėrė?

Šviesios atminties direktorė Sabalienė

Kantriai vedė savo aveles per kančių slėnį

Roma, Daiva, Vincas, Rasma plušėjo

Kol penktai vidurinei Didždvario gimnazijos vardą laimėjo

Kas ten teikiamomis lengvatomis garsėja

Todėl kai kurių personų pavydą sėja?

Čia anglistai kaip dievo užantyje gyvena

Eugenijos vedami suaugusių mokymo problemas gvildena.

Smagu buvo su jumis kartu –

Taigi visoms sakau always glad to see you

Ėgi koks ten triukšmas mokytojų kambary

Lyg šimtai bičių dūzgia avily?

Čia gi mūsų metodiniai būreliai

Gyvybiškai svarbius klausimus kelia:

Ar rytoj pamokos trumpesnės,

Kada gyvenimo ir darbo sąlygos bus geresnės?

Deja, jų skundo profsąjunga negirdi

Geriausiu atveju per šventes nuveža į pirtį

Tie visi balseliai ir ryškūs vaizdeliai

Taip dūšion įsmigo,

Kad ko gero ilgam užsiliko…

Ir aš čia buvau, .

Trisdešimt septynis metus

Gyvenimo ritmą skambučiu matavau,

Daug gerų žmonių sutikau

Ėgi visiems sakau

Gyvenimas gražus

Aš myliu jus.

Išleistuvės 2006 m. Mokytojų diena