Mokinių lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai yra pagrįstas visuminiu lytiškumo supratimu ir vertybinių nuostatų bei gebėjimų ugdymu, teikiant mokslo patvirtintas žinias. Tai kryptingas ir tikslingas ugdymas apie biologinius (kūno), emocinius, socialinius lytiškumo aspektus. Juo siekiama prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcionavimo tarpasmeninių santykių ir šeimos srityje.
Birželio 2 d. I klasių mokiniams vyko lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai edukacija „Vaisinga meilė“. Užsiėmimuose merginos ir vaikinai buvo atskirose grupėse, kuriose vyko diskusijos šiais klausimais:
• ankstyvų lytinių santykių prevencija;
• lytiškai plintančių ligų prevencija;
• kontraceptinių priemonių pažinimas ir jų poveikio supratimas;
• kūdikio vystymosi pažinimas;
• aborto pasekmių suvokimas;
• menstruacinio ciklo pažinimas;
• pornografijos priklausomybės prevencija.
Apibendrinant edukaciją „Vaisinga meilė“, mokiniams buvo akcentuota, kad labai svarbu neskubėti pradėti lytinių santykių, o jiems prasidėjus, suvokti, kokios galimos pasekmės.

Kristina Muraškienė ir Danguolė Vaičekauskienė, biologijos mokytojos