Per 17-a metų „Maltiečių sriuba“ Lietuvoje tapo viena svarbiausių maltiečių bendruomenės vertybių greta kitų dviejų, kurias beveik tūkstantį metų puoselėjo Maltos Ordinas. Tai – tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems.
„Maltiečių sriuba“ – ne tik maistas. Tai kvietimas bendruomenėms bent vieną dieną per metus, prieš šventas Kalėdas, pabūti maltiečiais!
Didždvario gimnazijos Tarptautinio Bakalaureato programos mokiniai prisidėjo prie šio kilnaus tikslo. kuriuo siekiama padėti vienišiems seneliams nebūti vienišiems
Tarptautinio Bakalaureato programos CAS veiklų koordnatiorius,
Paulius Baranauskas