Gimnazijos matematikos mokytojai, puoselėdami STEAM mokslams palankią kultūrą, siekdami ugdyti matematinį raštingumą, aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, domėjimąsi matematika, po dvejų metų pertraukos (balandžio 13 d.) į matematikos olimpiadą-konkursą pakvietė Šiaulių miesto gimnazijų merginas.

Mūsų gimnazijos istorija prasidėjo 1898 m., kai Šiauliuose buvo įkurta mergaičių gimnazija. Pagarba  gimnazijos istorijai ir paskatino organizuoti matematikos olimpiadą-konkursą, kuriame dalyvautų tik merginos.

Gimnazijos matematikos mokytojai parengė įvairių, prasmingų užduočių I–II kl. ir III–IV kl. dalyvėms. Merginos per dvi valandas turėjo įrodyti, kad geba pritaikyti jau turimas žinias, išradingai ir kūrybiškai atskleisti savo gebėjimus.

Nugalėtojos (I–III vietų laimėtojos) buvo apdovanotos gimnazijos Direktoriaus padėkomis ir olimpiados- konkurso rėmėjų: Swedbank AB ir leidyklos UAB ,,Šviesa“, dovanomis.

Matematikos olimpiada-konkursas gimnazijoje buvo organizuotas jau dešimtąjį kartą!

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja