Balandžio 6 d.  gimnazijos matematikos mokytojai kartu su kitais Šiaulių m. progimnazijų ir gimnazijų matematikos mokytojais dalyvavo J. Janonio gimnazijos organizuotame  seminare „Nuo pratimų prie probleminių uždavinių sprendimo: gabių matematikai vaikų ugdymas“. Vienos dienos seminarą vedė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos metodikos centro vedėjas dr. Edmundas Mazėtis. Lektorius pateikė loginių uždavinių pavyzdžių, priminė invariantų teoriją, Dirichlė principą. Daug dėmesio buvo skirta algebros bei geometrijos uždavinių sprendimui.

Dr. Edmundo Mazėčio seminaro metu gauta medžiaga pravers visiems mokytojams ugdant matematikai gabius mokinius.

Rima Ernestienė, matematikos mokytoja