Balandžio 13 d. gimnazijos matematikos mokytojai dalyvavo renginyje „Pasirengimas matematikos atnaujintų programų įgyvendinimui”. Diskusiją organizavo matematikos mokytoja  Aistė Venclovienė, kuri yra viena iš Pradinio ir pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos projekto rengėjų.

Diskusijoje mokytojai analizavo atnaujinto ugdymo turinio subtilybes, aiškinosi, kaip atrodys mokinių pasiekimų vertinimas, kaip bus tobulinamos įvairios kompetencijos matematikos pamokose.

Supratome, kas mūsų laukia nemažai iššūkių, bet neabejojame, kad viską įveiksime.

Rima Ernestienė, matematikos mokytoja