Per paskutinę matematikos pamoką 2020 metais Ia ir II m klasių mokiniai, dirbdami grupėse, kūrė matematinius sveikinimus JUMS.

Rima Ernestienė, matematikos mokytoja