„Mes – baltai – savitos archajinės civilizacijos
(agrarinės kultūros) palikuonys arba 
 kaip (ne)sunkiai gauti gerą pažymį“

 

Beveik tris savaites IM kl. mokiniai dalyvavo integruotame projekte. Trimis etapais konsultuojami trijų mokytojų jie atliko nemenką darbą, kurio rezultatais džiaugiasi ir jie patys, ir mokytojos, ir gimnazijos bendruomenė.

 

Vasario 20 d. per lietuvių kalbos pamokas aplankėme interaktyvų baltų kultūros centrą „Baltų kelias”. Šiame centre turėjome galimybę susipažinti su įvairia ir savita mūsų protėvių kultūra bei istorija. „Baltų kelias” šiuolaikinėmis technologijomis, eksponatų kopijomis ir edukaciniais žaidimais supažindino mus su 11 baltų genčių, jų pasiekimais, veiklomis ir papročiais. Labiausiai, aišku, mus, jaunimą, sudomino interaktyvūs žaidimai. Vienas iš jų –  „Baltų profesija”. Atsistojus prieš ekraną, vien iš veido nustatoma profesija, kurią šis žmogus, būdamas baltas, galėjęs dirbti, pavyzdžiui: verpėja, audėja, karys, žvejys ir t. t. Šiame centre lankytojams siūloma žemėlapio dėlionių, įdomių eksponatų su aprašymais ir audiologu, mįslių žaidimas, instaliacija su šviečiančiais bei grojančiais paveikslėliais. Apsilankymas centre mums „atvėrė akis” į  dar nelabai pažįstamą istoriją ir privertė ja susidomėti. Centre reikėjo surinkti informaciją ir atlikti IT mokytojos Rimos Valčiukienės skirtą užduotį.

Kitą dieną lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje mokytoja Živilė Muzikevičiūtė paskyrė mums neįprastą ir labai įdomią užduotį – kartu su draugu sukurti plakatą, reklamuojantį baltų kultūros centrą ir vizualiai bei originaliai pristatantį mūsų protėvius, jų istoriją, gyvenseną, papročius. Tie, kurių nebuvo tą dieną klasėje arba liko vieni atlikti darbą, gavo kitas užduotis: sukurti kryžiažodį apie baltus arba parengti plakatą apie baltų genčių tradicinius simbolius, beje, daugumai matytus, bet nelabai pažįstamus.

Šiems darbams atlikti buvo skirta pakankamai laiko – iki kovo 8 dienos. Pasirengtus eskizus paversti plakatais teko per dailės pamokas. Įsiklausę į vertingus dailės mokytojos Jovitos Ratnikienės patarimus, tobulinome savo darbus. Lietuvių kalbos mokytoja pristatytus plakatus peržiūrėjo, pataisė vieną kitą klaidelę. Penktadienį dailės mokytoja sukomponavo mūsų darbelių parodą, kad su jais susipažintų ir visa Didždvario gimnazijos bendruomenė. Gražu ir prasminga, kad paroda prasidėjo Kovo 11-osios išvakarėse – juk lietuviai, kaip viena iš baltų genčių, tebegyvena ir gyvens dar daug metų.

Sukurti plakatams, pateiktims, kryžiažodžiui prireikė ne tik žinių, bet ir kūrybiškumo. Taigi pamoka kitoje erdvėje, integruota su IT ir daile, buvo išties vertinga, nes tai nebuvo įprastas darbas, kurį rašytume ant lapo kaip visus kitus atsiskaitymus. Beje, už kūrybinius darbus ne vienas gavome dešimtuką.

  1. S. IM klasėje mokosi ukrainietė Katerina. Ji irgi pavaizdavo populiarų savo šalyje etnografinį muziejų ir su plakatu prisijungė prie parodos.

Martyna Dembinskytė ir Gustas Gedminas, IM kl. mokiniai