Balandžio 22 d. į metodinę konferenciją „TB principų įgyvendinimas I–II kl.“ rinkosi (be abejo, nuotoliniu būdu) parengiamosiose klasėse dirbantys mokytojai. Jie turėjo puikią galimybę pasidalinti savo gerąja patirtimi, padiskutuoti su kolegomis, kaip sekasi įgyvendinti TB principus. TB principai – tai mokytojų susitarimai, kurių įgyvendinimas mokiniui, tęsiančiam mokymąsi pagal TBD programą, išties palengvina adaptacinį laikotarpį.

Parengiamųjų TB klasių mokiniai mokosi kiek kitokios etikos – jų etika integruota su įvadu į žinojimo teoriją (šis dalykas yra vienas esminių mokantis pagal TBDP). Tai itin svarbus mokomasis dalykas, ugdantis mokinių vertybines nuostatas, plečiantis akiratį, skatinantis suvokti, jog kiekvienas esame svarbi pasaulio mechanizmo dalis, kuri turi visas galimybes daryti įtaką globaliems procesams.

TBDP mokiniams labai svarbu gerai mokėti anglų kalbą, juk pamokų medžiaga, šaltiniai, egzaminai – anglų kalba, tad parengiamųjų TB klasių mokytojai įgyvendina Clil (dalyko ir anglų kalbos integraciją), anglų k. tobulinama per kalbą papildančius modulius, be to, mokiniai mokomi analizuoti kūrinius originalo (anglų) kalba.

Vienas svarbiausių TB programos komponentų – kritinio mąstymo ugdymas. Parengiamosiose klasėse mokiniai per istorijos pamokas mokomi rašyti temos santrauką, per lietuvių ir anglų kalbas kurti esė, per kalbų, socialinių m. ir kt. pamokas mokosi viešojo kalbėjimo technikų.

Taigi per konferenciją mokytojai pasidžiaugė vienas kito darbu įgyvendinant TB principus.

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja