Sveikiname gimnazijos chemijos mokytoją ekspertę Virginiją Savickaitę, pelniusią Šiaulių miesto metų mokytojo vardą.

Mokytoja Virginija – profesionali savo dalyko žinovė ir puiki pedagogė. Puikūs mokytojos ugdytinių pasiekimai: miesto 9–12 kl. mokinių chemijos olimpiadoje 2019 m. pelnytos 3, 2020 m. – 4 prizinės vietos, respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ laimėta I vieta ir kelionė į Berlyną. Puikūs mokinių chemijos VBE rezultatai: 2019 m. vidurkis – 65 taškai, 2020 m. – 85. Jau keletą metų mokytojos konsultuojami abiturientų chemijos brandos darbai įvertinti 10 balų.

Plati, įvairiapusė ir prasminga mokytojos V. Savickaitės metodinė veikla. Ji, būdama Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos narė, Šiaulių miesto chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, organizuoja miesto ir šalies chemijos mokytojams dalykinių ir metodinių kompetencijų tobulinimo renginius (pvz., šalies chemijos mokytojams mokytoja vedė seminarus: „Chemijos pamokos tobulinimo galimybės“, „Pagalba chemijos mokytojui organizuojant patyriminį mokymą“, „Chemijos dalyko ugdymo turinio efektyvaus ir motyvuojančio pateikimo mokiniams galimybės“ ir kt.; seminaras „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse“ buvo vestas Joniškio, Radviliškio, Rokiškio, Pakruojo, Kėdainių, Kauno, Panevėžio, Pasvalio, Kauno raj., Biržų, Klaipėdos, Telšių mokytojams). Kasmet su gimnazijos kolegomis, gamtos mokslų mokytojais, organizuoja Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos vardo respublikinę mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferenciją „Žmogaus ekologija“.

Dalyvaudama projekte „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ mokytoja Virginija miesto ir rajono mokyklų mokiniams 2018 m., 2020 m. organizavo 50 edukacinių užsiėmimų. Mokytojos iniciatyva kasmet miesto 8 kl. mokiniams Didždvario gimnazijoje vyksta Mažoji chemijos olimpiada, 1–5 kl. mažieji šiauliečiai 2019 m., 2020 m. dalyvavo 5 dienų STEAM stovykloje „Eureka“, miesto 1–5 kl. mokiniams šeštadieniais gamtos mokslų laboratorijoje per metus organizuojamos 6–7 Mokslo dienos.

Siekdama ugdyti mokinių atsakingą požiūrį į aplinką V. Savickaitė jau antrus metus dalyvauja nacionalinėje „Žaliojoje olimpiadoje“, kurios metu mokiniai rūšiuoja ir renka antrines žaliavas. 2018 m. vaikų ir jaunimo kūrybiškumo, aktyvaus užimtumo idėjų parodoje „TAVO PIN KODAS“ vedė edukacinius užsiėmimus miesto progimnazijų mokiniams. Tą pačią programą vykdė ir parodoje „Mokykla 2019“ Litexpo Vilniuje. Mokytojai Virginijai išties labai svarbu chemijos mokslu sudominti nuo mažens: organizuojamuose „Katino Molio laboratorijos“ (www.moliolab.lt) renginiuose net penkiamečiai vaikai patiria mokymosi, eksperimentavimo džiaugsmą.

Mokytoja Virginija aktyviai dalyvauja gimnazijos Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinime. Vykdydama mokinių profesinį veiklinimą, organizavo edukacines išvykas į VU Gyvybės mokslų centrą, Vilniaus, Šiaulių kolegijas, ŠU, kur mokiniai, vadovaujami mokslininkų ir dėstytojų, atliko praktikos darbus, susipažino su įvairių profesijų atstovais. Mokytojos iniciatyva pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VGTU ir gimnazijos mokiniai 2019–2020 m. m. dalyvavo nuotolinio mokymo platformoje „Ateities inžinerija“.

Mokytoja skatina mokinius įsitraukti ir į kitą SKU veiklos kryptį – savanorystę. Jos mokiniai savanoriauja stovykloje „Eureka“, Mokslo dienose padeda mažiesiems. Ji ir pati vykdo savanorišką veiklą: neatlygintinai veda edukacinius užsiėmimus Šiaulių Vaikų dienos centro, Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų vaikams, Šiaulių raj. Gruzdžių socializacijos centro auklėtiniams. Be to, mokytoja yra kraujo donorė.

Nuotraukos: Kęstutis Šaltis