Minint Tarptautinę tolerancijos dieną, I–II kl. mokiniams buvo organizuotos pilietiškumo pagrindų pamokos apie toleranciją. Pamokose diskutuota apie tolerantiškumą mokykloje, visuomenėje, valstybėje. Pamokos uždavinys – parengti klasės tolerancijos plakatą.

Mokiniai, dirbdami grupėmis, rinko įrodymus, kas yra tolerancija, kiek patys yra tolerantiški. Grupių teiginiai buvo apibendrinti ir parengtas klasės mokinių tolerantiškumo plakatas.

Diskusijose tapo aišku, kad gimnazistai puikiai supranta tolerancijos svarbą ir jos būtinumą visuomenėje, nes pakantumas garantuoja, kad kiekvienas žmogus visuomenėje jaustųsi komfortabiliai. Reflektuojant pamokos veiklas, vėl kilo diskusija apie tai, ar tolerancija turi ribas. Pasirodo, dalis mokinių apie tai net nebuvo pagalvoję. Taigi gimnazistai praplėtė savo supratimą apie toleranciją ir padarė išvadą, kad būtina nubrėžti  ribas.

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja