Sausio 5 d. gimnazijos Metodinė taryba diskutavo, kas Didždvario gimnazijoje yra mokinio pažanga.