Šiaulių profesinio rengimo centro organizuotas Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Mano svajonių profesija“ – tai mokinių kūrybiškumo ugdymas, profesinio mokymo įvaizdžio ir patrauklumo gerinimas, sąsajų su bendruoju ugdymu ir aukštuoju mokslu stiprinimas.

Profesijos pasirinkimą jaunam žmogui gali lemti bent keletas faktorių. Tai ne tik asmeninės savybės, pomėgiai, motyvacija, įgytos patirtys, bet ir rinkos poreikiai, ateities perspektyvos, kokį profesijų poreikį diktuos pasaulinės tendencijos, mūsų šalies gebėjimas žengti koja kojon su pokyčiais, modernizavimu, technologijų diegimu bei investicijų pritraukimu. Mokantis kalbų, profesijų pasirinkimo spektras plečiasi.

Šių metų profesinio rengimo centro skelbtame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Mano svajonių profesija“ Didždvario gimnazijos mokinės: Viltė Rimkutė, Austėja Ūlytė ir Kotryna Matuliokaitė, iškovojo atitinkamai prizines vietas.

Džiaugiuosi, kad mano ugdytiniai dalyvauja jiems tikrai svarbiame konkurse, nes tvirtai tikiu, kad prancūzų kalba taip pat yra ateities ir profesinės veiklos kalba, įtaigus karjeros ir asmeninio tobulėjimo veiksnys.

Jūratė Šimkuvienė, prancūzų kalbos mokytoja