Lapkričio 8 dieną mokinių savivaldos 25 nariai rinkosi į Didždvario gimnaziją ir dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė.

Šių mokymų tikslas –  susipažinti, suburti komandą bei aptarti artėjančius renginius. Taigi žaidėme  žaidimus, kurie padėjo susipažinti ir sustiprėti kaip komandai. Refleksijų metu dauguma seniūnų siūlė, kad tokių susitikimų galėtų būti daugiau, kad klasių lyderiai turėtų dažniau diskutuoti apie įvairias problemas, kad reikėtų organizuoti daugiau renginių, suburiančių visą gimnazijos bendruomenę. Buvo nuspręsta organizuoti tarpklasinius protmūšius, stovyklas, edukacines išvykas, bendrus projektus bei renginius. Tikimės, kad visa tai mums pavyks įgyvendinti. Mokinių seimas aptarė artėjančios konferencijos „Kompetencijų ugdymas per emocinį intelektą“, kuri vyks  lapkričio 18 d., programą.

Džiaugėmės galimybe pažinti vienas kitą, galimybe diskutuoti, planuoti ir priimti sprendimus. Mus vienija savanorystė, lyderystė, pilietiškumas ir DG.

Mokinių seimo atstovė, Simona Mickutė