Spalio  20 d. mokinių savivaldos seimas ir I–IV klasių seniūnai  rinkosi į mokinių savivaldos planavimo stovyklą. Stovykloje vyko aktyvios veiklos ir mokymai, kurių tikslas – suburti komandą, susipažinti bei aptarti artėjančius renginius, mokinių konferenciją „Ugdymas gyvenimui ir žmogaus teisės jaunimo tarpe“. Mokiniai žaidė komandinius žaidimus, susipažino vieni su kitais,  aptarė  savivaldos struktūrą ir vykdomas veikla.

Naujieji seimo nariai prisiekė tarnauti Lietuvai ir Didždvario gimnazijai.  Mokiniai susibūrė į komitetus, kuriuose aptarė veiklos planus, išsikėlė uždavinius ir pasidalijo atsakomybėmis. Be to, visi kartu aptarėme ir artėjančius 125-erių metų gimnazijos gimtadienį.

Refleksijose dauguma seniūnų pasižadėjo ir toliau dirbti, kurti, būti aktyviais gimnazijos nariais.  Mokiniai džiaugėsi  galimybe susidraugauti, diskutuoti ir kartu planuoti veiklas. Mokinių savivaldą vienija savanorystė, lyderystė, pilietiškumas ir saviraiška.

Buvo smagu dirbti su aktyviais, smalsiais, kūrybiškais ir darbščiais savivaldos nariais.

Daiva Trijonienė, direktoriaus pavaduotoja