Lietuvos  mokinių  neformaliojo  švietimo centras, vykdydamas projektą „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“, nuo 2021 m. birželio mėn. iki 2022 m. pavasario rengia praktinius mokymus Jaunojo tyrėjo laboratorijoje Vilniuje. Birželio 22 d. gimnazijos penkiolika IG klasės mokinių, lydimi chemijos mokytojos Virginijos Savickaitės ir biologijos mokytojos Danguolės Vaičekauskienės, dalyvavo septynių valandų programoje ir atliko kriminalistikos tiriamąjį darbą, ieškojo įtariamojo.

Chemijos laboratorijoje (tyrimų kuratorius – dr. Teofilius Kilmonis) buvo tiriama, kokia rašymo priemone buvo parašytas nusikaltėlio raštelis, reikėjo nustatyti, kaip markerio ar flomasterio dažai reaguoja į etanolį, ksileną, ksileno ir acetono mišinį. Fizikinių tyrimu metu (tyrimų kuratorius – dokt. Aidas Sadauskas) įkalčių mokiniai ieškojo tirdami piršto atspaudus. Mikrobiologijos laboratorijoje (tyrimų kuratorius – dr. Mikas Sadauskas) įkalčiu buvo paimtas batas ir, naudojant  tirpalus ir inkubuojant 300C temperatūroje ne mažiau kaip 15 min., ieškoma bakterijų (dirvožemio ar pan.). Po inkubavimo  buvo stebimas  spalvų susidarymas ir lyginami įkaičio ir tiriamųjų spalvų profiliai.

Prieš tiriamąjį darbą mokiniai buvo suskirstyti į tris grupes, kiekviena grupė atliko visus tyrimus (cheminius, fizikinius ir mikrobiologinius), išanalizavus tyrimų rezultatus buvo nustatytas nusikaltėlis.
Atlikdami šį tiriamąjį  darbą,  mokiniai  įgijo mokslo žinių ir darbo laboratorijoje įgūdžių.

Danguolė Vaičekauskienė, biologijos mokytoja