Rugsėjo 30 d. Didždvario gimnazija mini Mokyklos gynimo dieną. 1919 metų rugsėjo 30-ąją bermontininkai įsiveržė į gimnaziją ir mokytojams bei mokiniams įsakė palikti pastatą. Jiems atsisakius tai padaryti, puolė juos jėga. Tačiau varomi pro vienas duris, mokiniai įėjo pro kitas ir susispietę krūvon, ėmė giedoti Lietuvos himną. Įniršę žandarai juos mušė lazdomis, stumdė nuo laiptų. Buvo sužeista apie 40 mokinių ir mokytojų. Tąsyk okupantams, deja, pavyko užimti gimnazijos pastatą, ir mokslas nutrūko 3 mėnesiams. Tą mokinių ir mokytojų kovos su okupantais dieną, savo teisių į mokslą dieną gimnazija mini kasmet.