Mokytojų tarybos posėdis
„UTA įgyvendinimas mokykloje: bendrųjų kompetencijų raiška pamokoje“

Gruodžio 29 d. įvyko gimnazijos mokytojų tarybos posėdis ,,UTA įgyvendinimas mokykloje: bendrųjų kompetencijų raiška pamokoje”, kuriame buvo aptartos įgyvendintos UTA plano veiklos, mokytojai, vadovai, dalyvavę mokymuose, kolegoms pristatė patirtį. Pedagogai  priėmė sprendimus, kaip sėkmingai pasirengti jau kitais mokslo metais įgyvendinamoms atnaujintoms programoms I ir III kl.