Rusijos karas prieš Ukrainą išryškino išgyvenimo pagrindų, bendrosios saugos, gebėjimo suteikti pirmąją medicininę pagalbą reikšmę. Kiekvienam iš mūsų svarbu žinoti ir mokėti, kaip elgtis ekstremalių situacijų ar karinio konflikto metu. Šių žinių mokiniai įgyja mokydamiesi žmogaus saugos pagal Žmogaus saugos bendrąją programą.  Vykstantys kariniai konfliktai rodo, kad svarbu ne tik teorinės žinios, susijusios su išgyvenimo pagrindais, pirmosios pagalbos teikimu, bet aktualu ir tai, kad šias žinias mokiniai gebėtų pritaikyti praktiškai. Siekiant, kad mokiniai įgytų gebėjimų veikti praktiškai, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva I  klasių mokiniams buvo pasiūlyti praktiniai mokymai, kurių metu mokiniai būtų mokomi tinkamai elgtis ir išvengti pavojaus gyvybei ir sveikatai ekstremalių situacijų atveju, suteikti pirmąją pagalbą ištikus nelaimei ir kt.

Mūsų gimnazija buvo atrinkta išmėginti  Lietuvos šaulių sąjungos organizuojamus 3 ugdymo dienų trukmės praktines integruoto turinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kurso (PGĮK) formavimo veiklas, kurios vyko gegužės 24–26 d. ir gegužės 30 – birželio 1 d. Veiklas organizavo ir vykdė Nerijus Kazlauskas, Radviliškio 601 kuopos vado pavaduotojas, Tomas Beinoras, Šiaulių 602 kuopos vadas, Julius Urbonas, Šiaulių 602 kuopos šaulys (Julius – mūsų didždvarietis!), ir Žilvinas Masiulis, rinktinės jaunųjų šaulių vadas.

IM kl. mokinys Darijus Matiukas vedė dienoraštį. Štai ką jis rašo:

„Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį mūsų gimnazijoje vyko pilietiškumo ir gynybos įgūdžių mokymai. Lietuvos šauliai atvyko mus pamokyti įvairių, kiekvienam žmogui labai reikalingų dalykų, kad galėtume išgyventi ekstremaliose situacijoje. Sužinojome, kad yra trijų rūšių laužai: piramidės, kūgio ir medžiotojo. Po teorinės pamokos išėjome į lauką ir, susiskirstę į grupeles, praktiškai tai išbandėme.

Antradienį mes išmokome paruošti sausą davinį ir net jo paragavome (karininkai mums parodė, kaip tinkamai pasiruošti maisto paketą, kuris suteikia energijos). Tą dieną dar išmokome rišti įvairių rūšių mazgus.

Trečiadienį mokėmės, kaip suteikti pirmąją pagalbą. Tai labai svarbu. Be to, šauliai mums parodė, kaip tinkamai elgtis įtemptose situacijose, kaip saugiai ir tiksliai šaudyti pneumatiniu šautuvu. Buvo atvykęs 6-osios šaulių rinktinės vadas Kazimieras Čiuplinskas, kuris kalbėjo apie šių dienų aktualijas, stebėjo mūsų pratybas.

Ketvirtadienį mes įveikėme 10 kilometrų žygį! Tai, ką išmokome per dvi dienas, turėjome galimybę pademonstuoti žygyje. Tai buvo tikras išbandymas mūsų ištvermei ir žinioms. Mes įrodėme, kad galime išgyventi ir efektyviai taikyti tai, ką išmokome.

Per šias tris dienas mes pajutome tikrą patriotinę dvasią ir supratome, kaip svarbu būti pasirengusiems įvairiems gyvenimo netikėtumais. Mūsų šalis turi turtingą istoriją ir dvasią, kurią turime puoselėti ypač dabar!”

Pasibaigus pilietiškumo ir gynybos įgūdžių mokymams, I kl. mokiniai, sėkmingai įveikę visas užduotis ir dalyvavę žygyje, gavo tai patvrtinantį pažymėjimą. Lietuvos šaulių suplanuotos veiklos mokiniams buvo naudingos, prasmingos ir puikiai organizuotos. Keletas gimnazijos mokinių savo įgūdžius toliau tobulins šaulių organizuojamoje vasaros stovykloje, kažkas panoro net  įsilieti į Lietuvos šaulių gretas.

Romualda Pupinytė, pavaduotoja

Nuotraukos: Nini Shaorshadze ir Arshaluys Barseghyan, Europos solidarumo korpuso savanorės

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831139515214476&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831863608475400&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832587901736304&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.835495814778846&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.837566307905130&type=3