Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems spalio 7 d.
Neatlygintinos donorystės akcijoje: direktoriui Vitaliui Balsevičiui, chemijos mokytojai Virginijai Savickaitei,  abiturientams: Austei Vainoriūtei, Kristupui Danilevičiui, Kristupui Vaitkui, Neilui Beniušiui, Abigail Maria Parker, Tumui Jackevičiui, Gerdai Rumšaitei, Silvestrui Pinskij, Benediktui Povilaičiui, Kristupui Pociui, Gvidui Kulikauskui, Medai Nikalajevaitei, Romui Antanui Geruliui, Evaldui Butikiui.
Irena Kvedarienė, sveikatos priežiūros specialistė