Vadovaujantis  Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU METODINėmis rekomendacijomis DIDŽDVARIO GIMNAZIJA NEMOKĄ MAITINIMĄ ORGANIZUOJA TOKIA TVARKA:

Valgyklos vedėja R. Ališauskienė suformuoja maisto davinius ir išduoti kiekvieną savaitės ketvirtadienį (išskyrus atostogas) nuo 15 iki 17 val. gimnazijos valgykloje, laikantis visų saugumo reikalavimų.

  1. pedagogė D. Naraveckienė prieš dieną informuoja mokinius, tėvus, globėjus per TAMO dienyną. Atsiėmimo dieną primena SMS žinute ar telefono skambučiu.
  2. Neturint galimybės atsiimti maisto davinį numatytu laiku, sudaroma galimybė atsiimti kitu laiku.

Gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius