Sausio 26 d. susitikime „Nuotolinis mokymas: pagalba abiturientui“ dalyvavo IV klasių seniūnai, direktoriaus pavaduotojos ugdymui (R. Pupinytė, A. Saldauskienė, D. Trijonienė) ir socialinė pedagogė D. Naraveckienė. Diskutuota dviem klausimais: 

  • kaip mokytojams ir mokiniams sekasi vykdyti nuotolinio mokymo tvarkos apraše fiksuotus susitarimus;
  • ar ruošiantis egzaminams teikiama pagalba yra pakankama.

Pasidžiaugėme, kad visų klasių atstovai tvirtino, jog viskas yra gerai: dauguma mokytojų veda visas pamokas sinchroniškai (nors susitarta, kad sinchroniškai turėtų vesti 80 proc. pamokų), kai skiria užduotis savarankiškam darbui, mokinys visada turi galimybę susisiekti su mokytoju ir pasikonsultuoti. Į klausimą, kaip galima padėti pasiruošti egzaminams, abiturientai lyg susitarę atsakė, kad labai nori savo jėgas išbandyti bandomuosiuose egzaminuose. Pavaduotojos pažadėjo, kad artimiausiu metu bus paskelbtas bandomųjų egzaminų tvarkaraštis.

Dėkojame abiturientų mokytojams už atsakingą darbą ir teikiamą pagalbą mokiniams!

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja